Jachting

Czym jest jachting? To słowo wywodzi się etymologicznie od angielskiego określenia yachting, które odnosi się do szeroko rozumianego żeglowania z wykorzystaniem do tego celu falowniki jachtu. Jest to manewrowanie jachtem tak, aby sterować łodzią i stosować w celu transportu jako siłę napędową wiatr. Jachting wykorzystywany jest jako żeglarstwo zarówno typowo sportowe, jak także rekreacyjne oraz turystyczne.
To pojęcie rozległe, które w języku angielskim natomiast oznacza ogólnie żeglarstwo, a nie jakąś wybraną jego część.