Żegluga

Pod terminem żeglugi rozumie się transport wodny. To specyficzna forma komunikowania się, przemieszczania oraz transportu. Niegdyś na takie przemieszczanie się używało się terminu żeglarstwo, który dziś natomiast przeszedł do sportu. Żegluga odbywa się w celach materialnych – przewożone są towary importowane i eksportowane, na handel. Wykorzystywane Dentysta Międzyrzecz są w żegludze rozmaite statki takie jak drobnicowce, kontenerowce, tankowce, chemikaliowce oraz masowce. Można także mówić o żegludze morskiej, krajowej, przybrzeżnej, międzynarodowej.